Dla pracownika

Oferta jest skierowana do osób chcących podjąć pracę jako opiekunka osób starszych, posiadających predyspozycje do pracy z osobami w podeszłym wieku takie jak: empatia, cierpliwość, wyrozumiałość, znającymi język niemiecki w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną.

Nasi pracownicy
zyskują!

 • wysokie zarobki
 • gwarancję legalnego zatrudnienia
 • opłacony przejazd
 • fachowa pomoc w nagłych przypadkach
 • stały kontakt z biurem

Zapewniamy

 • Legalną i bezpieczna pracę
 • Opłacone składki ZUS
 • Atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie
 • Druk A-1 ubezpieczenie zdrowotne
 • Karta EKUZ na czas pobytu w Niemczech
 • Organizację wyjazdu
 • Nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie

Obowiązki na stanowisku opiekuna

 • Podstawowa pielęgnacja
 • Dbanie o dobre samopoczucie
 • Organizowanie czasu
 • Towarzyszenie
 • Proste prace domowe (gotowanie, zakupy, utrzymanie porządku)

SZUKASZ PRACY ? WYPEŁNIJ ANKIETĘ

  WAŻNE W PRACY OPIEKUNA

   

  Od kilkunastu lat trwa duże zainteresowanie pracą opiekunki niemieckiego seniora. Z powodów charakterologicznych nie każdy może się w niej odnaleźć. Ci, którzy się jej podejmują powinni posiadać kilka szczególnych cech charakteru. Należą do nich empatia, pracowitość czy odpowiedzialność. Do tego przydaje się także znajomość języka niemieckiego.

  Empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przejęcia ich sposobu myślenia czy spojrzenia na świat z ich perspektywy. Dzięki empatii łatwiej zachować cierpliwość w sytuacjach stresowych, które mogą się zdarzyć w pracy opiekunki. Osoby w starszym wieku dotknięte różnego rodzaju chorobami mogą być trudne we współżyciu. Rolą opiekunki jest w tej sytuacji zachowanie cierpliwości i wykazanie zrozumienia. Opieka na seniorem nie dotyczy tylko czynności fizycznych takich jak ubieranie, wychodzenie na spacer czy dbanie o higienę. Opieka to również okazywanie zrozumienia, zainteresowania i akceptacji. Seniorzy potrzebują rozmowy i zwykłego uśmiechu.

  Pracowitość będzie szczególnie potrzebna w opiece nad seniorami nie mogącymi się samodzielnie poruszać. Wówczas każda codzienna czynność taka jak wstawanie z łóżka, ubieranie się czy wyjście do toalety wymagać będzie odpowiedniej sprawności fizycznej opiekuna. Zapewne w takiej sytuacji opiekun będzie miał też mniej czasu dla siebie. Większy wysiłek będzie za to rekompensowany wyższymi zarobkami. Mniej zaangażowania wymaga natomiast praca z podopiecznymi bez poważniejszych schorzeń, którzy wymagają podstawowej opieki. Osoby takie zwykle bywają samotne, bez bliskiej rodziny. Niemcy są krajem w którym w znacznie większym stopniu niż w Polsce następuje rozluźnienie więzów rodzinnych. Każdy opiekun przed podjęciem pracy jest szczegółowo informowany na temat stanu zdrowia seniora i po wyborze któregoś z nich będzie miał świadomość tego jakie go czekają obowiązki.

  Jest to ważne z tego powodu, że seniorzy często przywiązują się i przyzwyczajają do swoich opiekunów. Zdarza się jednak, że praca z nimi bywa trudna. Każda praca z drugim człowiekiem może powodować konflikty. Dlatego istotne w pracy opiekunki jest poczucie odpowiedzialności. Osoby starsze i chore mogą zachowywać się w sposób odbiegający od standardów. Jakiekolwiek trudne sytuacje nie powinny jednak skutkować gwałtownym zachowaniem opiekunki czy wręcz porzuceniem pracy. Nagłe zmiany w sytuacji domowej wpływają źle na seniorów i mogą znacznie pogorszyć ich stan zdrowia. W trudnych sytuacjach należy skontaktować się z odpowiednim koordynatorem, który jest do dyspozycji przez 24 godziny na dobę.

       

  ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA OPIEKUNÓW

  Zapotrzebowanie na opiekunów będzie rosło bo Niemcy są szybko starzejącym się społeczeństwem. Niektóre sektory gospodarki jak choćby sfera opiekuńcza opierają się niemal wyłącznie na pracownikach zagranicznych.

  Rynek opiekuńczy ma w związku z tym stałą perspektywę wzrostu. Trend ten nasila się wraz ze wspomnianym rozluźnianiem więzów społecznych przez co ludzie starsi nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych.

  Niemcy są w tym kontekście głównym celem Polaków poszukujących dobrych zarobków. Wynika to oczywiście z różnic w poziomie zarobków w obu krajach.

  Dla Niemców pensje opiekunów nie są zachęcające, żeby podjąć się tej pracy. Z perspektywy Polaków wygląda to zupełnie inaczej. Tym bardziej, że opiekunki mieszkając w domu seniora i nie płacąc za wyżywienie ponoszą minimalne koszty utrzymania.

  Dodatkowo ważne jest to, że opiekunki z Polski mają w Niemczech świetną opinię. Dlatego opiekun osoby starszej jest ciekawą propozycją. Daje możliwość dobrego zarobku, poprawienia znajomości języka niemieckiego i zdobycia bezcennego doświadczenia.